Moerenhoutlaan 1 - 2180 Ekeren - 03/540.54.20

 • U kan TERUG online afspraken maken. Wel maar pas tot 14 dagen vooruit, om onze agenda’s te kunnen aanpassen aan veranderende richtlijnen.
 • Opgelet! Hebt u een VERMOEDEN VAN COVID19INFECTIE, dan mag u nog geen afspraak maken! Alle personen met koorts (>38°C) of symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, keelpijn, snot, oorpijn, kortademigheid enz.)  of een darminfectie, mogen niet op consultatie komen in de praktijk. Indien u of iemand waarmee u in direct contact mee staat, deze klachten heeft, zullen we u telefonisch verder helpen.
 • Draag je MONDMASKER als je op consultatie komt, zeker in de wachtzaal, voor de veiligheid van de arts en de andere patiënten.

BEL JE HUISARTS! OOK VOOR ANDERE KLACHTEN.Uitstel van telefonisch contact kan snel tot verergering van bepaalde ziekten leiden met een moeilijkere behandeling en langer herstel tot gevolg. Wij nemen alle nodige maatregelen om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Welke dat zijn, leest u hier.

  • De telefonische beschikbaarheid van de artsen vindt u hier. Deze wordt regelmatig aangepast!
  • Gedurende een half jaar werkt bij ons in de praktijk een sociaal verpleegkundige Céline Dhollander, meer info vindt u hier.
 • Dr. Ine van der Linden werkt bij ons als Huisarts in opleiding tot 30 september 2020.
 • Voor een spoedraadpleging kan u ons steeds telefonisch bereiken
 • Indien u met twee of drie mensen komt, gelieve dan twee afspraken vast te leggen.
 • Gelieve huisbezoeken voor 10 uur ‘s morgens aan te vragen.
 • Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen.
 • Contacteer ons via email: secretariaat@huisartsenpunta.be .
 • Heeft u suggesties of opmerkingen allerhande dan kan u mailen naar suggestie@huisartsenpunta.be .