Moerenhoutlaan 1 - 2180 Ekeren - 03/540.54.20

 • U kan voorlopig nog geen online afspraken maken.  Wenst u een afspraak, dan kan u ons telefonisch bereiken of stuur een mail naar secretariaat@huisartsenpunta.be en vermeld uw vraag en uw huisarts, dan nemen wij contact op met u.
 • Opgelet! Alle personen met koorts (>38°C) of symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, keelpijn, snot, oorpijn, kortademigheid enz.)  of een darminfectie, mogen niet op consultatie komen in de praktijk. Indien u of iemand waarmee u in direct contact mee staat, deze klachten heeft, zullen we u telefonisch verder helpen. U kan mailen naar corona@huisartsenpunta.be met uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan contact op met u. Meer info vindt u hier.
 • Draag je mondmasker als je op consultatie komt, voor de veiligheid van de arts en de patiënten na u.

BEL JE HUISARTS! OOK VOOR ANDERE KLACHTEN.Uitstel van telefonisch contact kan snel tot verergering van bepaalde ziekten leiden met een moeilijkere behandeling en langer herstel tot gevolg. Wij nemen alle nodige maatregelen om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Welke dat zijn, leest u hier.

  • De telefonische beschikbaarheid van de artsen vindt u hier.
  • Gedurende een half jaar werkt bij ons in de praktijk een sociaal verpleegkundige Céline Dhollander, meer info vindt u hier.
 • Momenteel nemen wij geen nieuwe patiënten aan.
 • Dr. Ine van der Linden werkt bij ons als Huisarts in opleiding.
 • Voor een spoedraadpleging kan u ons steeds telefonisch bereiken
 • Indien u met twee of drie mensen komt, gelieve dan twee afspraken vast te leggen.
 • Gelieve huisbezoeken voor 10 uur ’s morgens aan te vragen.
 • Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen.
 • Contacteer ons via email: secretariaat@huisartsenpunta.be .
 • Heeft u suggesties of opmerkingen allerhande dan kan u mailen naar suggestie@huisartsenpunta.be .